Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Sylwia Zięba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SINES Sylwia Zięba z siedzibą w Szadku, pod adresem: ul. Parkowa 5, 98-240 Szadek, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8291696191, REGON: 381759497.

 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 3. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

   • prawo dostępu do danych osobowych,

   • prawo do sprostowania danych osobowych,

   • prawo do usunięcia danych osobowych,

   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

   • prawo do przenoszenia danych,

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 6. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 7. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zakupu towarów fizycznych w sklepie internetowym. Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

   • Poprawne świadczenie sprzedaży i dostawy towarów, a także dostosowanie obsługi klienta do oferty, lub historii wcześniejszych zgłoszeń;

   • Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami;

   • Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im;

   • Działania marketingu bezpośredniego;

   • Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług.

 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów.

 9. Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania procesu zakupowego, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z procesem zakupowym, z których Kupujący korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 10. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone to: imiona i nazwisko; adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania; adres mailowy; numer telefonu; składowe zamówienia (pozycje zamówionych produktów); adres IP, numer transakcji systemu płatniczego.

 11. Prawa konsumenta: dostęp do swoich danych osobowych; sprostowanie przetwarzanych przez nas danych; ograniczenie przetwarzania danych; usunięcie przetwarzania danych; przeniesienie danych do innego administratora; wniesienie skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); wpływ na zakres przetwarzania danych transmisyjnych

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów